Medziugorje. Przesłanie Matki Bożej. Synteza i tematyczny wybór orędzi

2.90 

Książka zawiera wybór orędzi Matki Bożej uporządkowany tematycznie wraz z dodatkowymi tekstami na temat objawień. Wydana jest w kolekcji książek poświęconych tych objawieniom i orędziom Matki Bożej.

Na stanie

SKU: PL-978-83-66099-34-0 Kategoria:

Opis

Książka zawiera wybór orędzi Matki Bożej uporządkowany tematycznie wraz z dodatkowymi tekstami na temat objawień. Wydana jest w kolekcji książek poświęconych tych objawieniom i orędziom Matki Bożej.

Medjugorje, Medjugorie, Medziugorje, Medziugorie

Ilość stron: 348, książka klejona, okładka miękka, ISBN 978-83-66099-34-0

Wydawca: Apostolat orędzi Matki Bożej, Medziugorje 2021. Wydrukowano w Polsce

Czy znasz przesłanie Matki Bożej z Medziugorja?

Od roku 1981, kiedy Matka Boża po raz pierwszy ukazała się w Medziugorju sześciorgu nastolatkom, otrzymujemy od niej rozliczne orędzia dotyczące spraw wiary i życia chrześcijańskiego.

Główne przesłanie Najświętszej Maryi Panny zawiera się w pięciu słowach: modlitwa, nawrócenie, post, pokuta i pokój. To właśnie pokój jest Jej zasadniczym przesłaniem, a Maryja sama określiła siebie Królową Pokoju.

Jesteśmy prowadzeni przez Matkę Bożą za rękę. Ona obiecuje poprowadzić nas do Boga i do nowych czasów prawdziwego pokoju – prosi tylko, byśmy wypełniali Jej orędzia.

„Pragnę odnowić modlitwę i wezwać was do postu, który pragnę przedstawić swojemu synowi Jezusowi na nadejście nowej epoki, epoki wiosny”.

(z orędzia z 25 października 2000 roku)

„Módlcie się, byście mogli pojąć, co Bóg pragnie wam powiedzieć przez moją obecność i przez orędzia, które do was kieruję”.

(z orędzia z 13 września 1984 roku)

„Małe dzieci, przez orędzia chcę uczynić przepiękną mozaikę w waszych sercach, bym każdego z was jako niepowtarzalny obraz mogła oddać Bogu”.

(z orędzia z 25 listopada 1989 roku)

Pozycje książkowe o orędziach Matki Bożej z Medziugorja

 1. Zbiorek orędzi. 40 lat objawień Królowej Pokoju
 2. Objawienia i orędzia. Wprowadzenie w przesłanie Matki Bożej z Medziugorja
 3. Przesłanie Matki Bożej. Synteza i tematyczny wybór orędzi

Spis treści

 • Miriam z Nazaretu, Matka Chrystusa – Najświętsza Maryja Panna
 • Szczególne miejsce Maryi w Kościele a objawienia w Medziugorju
 • Objawienia Matki Bożej w Medziugorju
 • Zarys wydarzeń
 • Przesłanie Matki Bożej
 • Medziugorje miejscem pielgrzymek i kultu
 • Widzący
 • Badania naukowe
 • Stanowisko Kościoła
 • Tajemnice
 • Nawrócenia, uzdrowienia i cuda
 • Orędzia
 • Znaczenie objawień
 • Niezwykła obecność Matki Bożej oraz Jej orędzia
 • Plan zbawienia świata
 • Realizacja planu Królowej Pokoju
 • Przyszłość świata i Kościoła, zwycięstwo Maryi, czas pokoju
 • Czas łaski
 • Wyjątkowa obecność Maryi w Medziugorju i Jej orędzie pokoju
 • Królowa Nieba
 • Matka Boża przychodzi do nas
 • Obecność Maryi oraz jej życie
 • Pokój na świecie
 • Orędzia Matki Bożej
 • Pierwsze dni i lata objawień
 • Regularne orędzia Matki Bożej
 • Pozostałe orędzia
 • Wezwanie skierowane do każdego z nas
 • Znaczenie orędzi
 • Orędzia – drogocenne słowa z Nieba
 • Słowa samej Matki Bożej
 • Wezwanie do przyjęcia objawień i orędzi
 • Łaska szczególnej drogi duchowej
 • Życie orędziami
 • Szerzenie orędzi
 • Zjednoczenie z Jezusem i zbawienie świata
 • Podstawowe orędzia Matki Bożej
 • Najważniejsze orędzia i wezwania
 • Królowej Pokoju
 • Bóg
 • Wiara
 • Pokój
 • Nawrócenie
 • Modlitwa
 • Pokuta
 • Msza Święta
 • Post
 • Spowiedź
 • Pismo Święte
 • Różaniec
 • Szczególne orędzia dotyczące życia duchowego
 • Życie duchowe
 • Wolna wola, rozeznanie dobra i decyzje
 • Przebaczenie
 • Pojednanie
 • Wyrzeczenia i ofiary
 • Łaska Boża i Boże błogosławieństwo
 • Świętość
 • Otwarcie się na Ducha Świętego
 • Oddanie się Bogu i Maryi
 • Modlitwa w intencjach Matki Bożej
 • Niepokalane Serce Maryi
 • Najświętsze Serce Jezusa
 • Zjednoczenie z Jezusem, wola Boża
 • Krzyż Chrystusa i Jego męka a nasze krzyże
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu
 • Pokora
 • Cierpienia i choroby
 • Problemy, trudności, doświadczenia
 • Pokusy i próby
 • Słabości
 • Grzech
 • Uzdrowienie wewnętrzne
 • Matczyny płaszcz Matki Bożej
 • Nadzieja i radość
 • Miłość
 • Świadectwo
 • Wybór orędzi Matki Bożej na różne tematy
 • Niewierzący, nasza modlitwa za nich i nasz przykład
 • Nawrócenie grzeszników
 • Czas łaski
 • Raj
 • Kościół – wspólnota wierzących
 • Księża, kapłani
 • Ojciec Święty
 • Rodzina
 • Grupy modlitewne
 • Dzieci
 • Młodzi
 • Chorzy
 • Uzdrowienia
 • Dusze w czyśćcu
 • Święci
 • Niebo
 • Piekło
 • Poświęcone przedmioty i woda święcona
 • Kościół – budynek
 • Jałmużna i uczynki miłosierdzia
 • Łaski od Boga
 • Błogosławieństwo kapłańskie i Matki Bożej
 • Adwent i Wielki Post
 • Nowenny
 • Pierwszy piątek i sobota miesiąca
 • Różne tak zwane objawienia prywatne
 • Znaki tego czasu
 • Klękanie
 • Świat
 • Przyroda, natura
 • Szatan
 • Modernizm
 • Konsumpcjonizm i materializm, prawdziwe wartości
 • Alkohol, papierosy, telewizja
 • Aborcja
 • Reinkarnacja i wschodnie medytacje
 • Religie w świecie
 • Medziugorje
 • Objawienia Matki Bożej
 • Orędzia
 • Widzący
 • Parafia w Medziugorju
 • Pielgrzymi
 • Medziugorje jako miejsce modlitwy
 • Wiara w objawienia, znak na ich potwierdzenie
 • Święto Królowej Pokoju
 • Uznanie objawień przez Kościół
 • Tajemnice medziugorskie. Przyszłość Kościoła i świata. Triumf Niepokalanego Serca Maryi i czas pokoju
 • Istnieją tajemnice
 • To jest szczególny czas
 • Władza szatana zostanie zniszczona
 • Ujawnienie tajemnic i pergamin
 • Ostrzeżenia dla Medziugorja i świata
 • Wielki Znak
 • Czas oczyszczenia i kary
 • Czas pokoju, triumf Niepokalanego Serca Maryi
 • Przyśpieszcie wasze nawrócenie…
 • Jak żyć orędziami Matki Bożej?
 • Potraktować Jej orędzia na poważnie
 • Przyjąć Matkę Bożą i słuchać orędzi
 • Podjąć decyzję życia orędziami
 • Prosić o łaskę i błogosławieństwo
 • Oddać swoje serce Matce Bożej
 • Codziennie czytać orędzia
 • Wypełniać orędzia stopniowo poprzez konkretne postanowienia
 • Być wytrwałym i nie zniechęcać się
 • Szerzyć orędzia
 • Dziękować Bogu i oddać Mu chwałę